قطعه های ناب ،برنامه ای با هدف معرفی کتابهای نویسندگان مطرحِ ایران وجهان با تآسی برگزیده قطعاتِ نابِ اثار آنها دریچه ای رو به زوایای پنهان وآشکارِذهن نویسندگان، در آثار آنها برنامه ای از رادیو رهاورد

مدیریت این وبسایت با انجمن رسانه ای پیام می باشد

رفتن به نوارابزار