گذرگاه تاریخ
گذرگاه تاریخ ،مملو از حوادث وفرجام های پند آموز است .این برنامه نگاهی دارد گذرا به رویدادها واتفاقات جالب وماندگار تاریخی ایران وجهان
کاری از رادیو رهاورد

مدیریت این وبسایت با انجمن رسانه ای پیام می باشد

رفتن به نوارابزار