فرهنگ و اجتماع 2017/06/09

 جامعه پذیری از کارکردهای عناصر و مولفه های فرهنگ یک جامعه می باشد که همواره از چالش های مهم مهاجرین در کشورهای میزبان به شمار می رود در سری برنامه های فرهنگ و اجتماع به سراغ محققین ،پیشکسوتان، جامعه شناسان و اساتید دانشگاه می رویم و از آنهادر باره ی نقش فرهنگ و ساختار اجتماع سوئد در جامعه پذیری مهاجرین تحلیل ها و تفسیرهایی را خواهیم
شنید
کاری از رادیو رهاورد 

گلچین ادبی 2017/06/09

گلچین ادبی برنامه ای است با موضوعاتی متنوع و جالب از تاریخ و تاریخ نگاری های موجود در ایران ، در این سری برنامه ها با هم می شنویم موضوعاتی را در حوزه ی تاریخ و ادبیات ایران .این برنامه ارمغانی است از همکاران رادیو رهارورد

گذرها و نظرها 2017/06/09

گذرها ونظرها، گلچینی متنوع از موضوعات گوناگون، آنچه شما به آن می اندیشید ویا آنکه در گذر از روزمرگی ها زندگی به آن بی توجه مانده اید برنامه ای جذاب و شنیدنی در حوزه خرد مثبت گرای نو اندیش.  برنامه ای از رادیو رهاورد، مجری .شهلا..در برنامه از رادیو رهآورد

برنامه رادیویی 2017/06/09

در برنامه امروزبا چند برنامه در خدمت شما بودیم. در ابتدا با همکاری خانم شهلا و با برنامه گذرها و نظرها در خدمت شما بودیم.برنامه علم و فن آوری نیز با همکاری خانم سارا فرزاد تقدیم شما شد. و با همکاری خانم پروین محمدی به برنامه گلچین ادبی پرداختیم.  در برنامه بررسی خبرها در کنار آقای فرهنگ طاولی به موضوع عملیات تروریستی در ایران پرداختیم.و در برنامه ویژه خبری به اخبار جدید اشاره کردیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم. 

صفحه1 از52
Go to top