گفتگوی ویژه 2017/02/17

 این هفته در برنامه گفتگوی ویژه با آقای اسماعیل مولودی در مورد ریاست جمهوری آمریکا آقای ترامپ  گفتگو کردیم.  

گفتگوی ویژه 2017/02/10

در این بخش از برنامه های رادیو رهاورد با آقای دکتر حسین یحیایی اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفتگو نمودیم .

گفتگوی ویژه 2017/01/27

 این هفته در برنامه گفتگوی ویژه با آقای اسماعیل مولودی در مورد ریاست جمهوری آمریکا آقای ترامپ  گفتگو کردیم.  

گفتگوی ویژه 2016/12/09

 این هفته در برنامه گفتگوی ویژه با خانم شهلا علمشاهی در مورد کلاس آموزشی در مورد ترافیک که برای رادیوهای شهر در هفته گذشته برقرار شده بود گفتگو کردیم.  

صفحه1 از9
Go to top