اخبار در سایر رسانه ها

رادیو رهاورد را روی موج اف ام ردیف 100.2

روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت 12 تا 14 از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید